Зарегистрированные команды

КомандаУчастники
1Продам WMZ [KSiS]Benko(852004), Vorobyov(852003), Yushkevich(652001)
2void [KSiS]Balash(752002), Rodionov(851002), Zhorau(752003)
3VVC [KSiS]Karavai(851003), Matselski(851003), Tymchenko(851003)
4kegbl [KSiS]Tkachenko(650501), Zhlobich(652001), Ropan(852004)
53К [KSiS]Kaliada(950505), Kaliada(952001), Kulikouski(950505)
6ШИК [KSiS]Shugaeu(952003), Ivanenko(952003), Kulitskiy(952003)
7RTS [FRE]Reutski(741301), Trukhan(741302), Sadchenko(741301)
8REDTeam1 [FITU]Shtura(921703), Strakachuk(921703), Lazitski(921703)
9Probe [KSiS]Derechenick(651006), Bichik(651006), Turalenko(651006)
10Obschaga [KSiS]Kohno(851004), Onoshko(851003), Komeiko(851003)
11Ne[AGA]rA [FITU]Svitenkov(921704), Kirinskiy(921704), Suprun(921704)
12k4[KSiS]Sudnik(651004), Stryia(651004), Rusak(651006)
13Doll back’s [KSiS]Asadchy(852002), Lychkouski(852003), Skrabniou(852003)
14B r a i n I n s i d e [KSIS]Kasnitski(852002), Kholodok(852002), Yamoryk(852002)
15BlackSun [KSiS]Shchurko(851002), Siarheichyk(851002), Karankevich(851002)
16Belomor [KSiS]Demidov, Aleksiatovich, Kurneuski
17Ahtung [KSiS]Varabyou(651006), Goncharov(651006), Buhro(651006)
18Abra [KSiS]Tanasiuk(952003), Brukau(952003), Ulasenka(952003)
19Test_team [KSiS]Lakotko(952004)
20TNMB [FITU]Filatov(921702)
21artmv32 [FITU]Artemiev(620605)
22Orange [KSiS]Rudy(852004), Zhukovskiy(852004)
23Ky [KSiS]Eroma(851002), Karapetov(851002), Ozimuk(851002)
24AI [FITU]Krautsou(721703), Ivanou(721701)
25VakH [FITU]Sidorma(621702), Ermolovich(621702), Matsuk(621702)
26Blin_TM [KSiS]Korotkevich(851001), Potarayev(851001), Sushkov(851001)
27CarminaBurana [FITU]Borisok(722402)
284lulz [KSiS]Glushchenko(852002), Sheremet(852002), Baikevich(852002)
295iesta [KSiS]Merts(851001), Ablovatsky(851001), Volodenkov(851001)
30BSUIR#100500 [KSiS]Levkevich(952002), Karpovich(952004), Miranovich(952003)
31double [FKP]Pashkov(910701), Uvarov(910701)
32IQ48 [KSiS]Zhuraulevich(750505), Dziamidavets(750501), Saladukha(750501)
33REDTeam [FITU]Posudevsky(921703), Iasko(921703), Sidorovich(921703)